Basisteksten

Op deze pagina worden alle basisteksten die als uitgangspunt dienden voor ons zoekwerk weergegeven van elke student.

Marie Landuyt
Rombouts, E., Maes, B., & Zink, I. (2016) Rol van begeleiders en leerkrachten in het gebruik van Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG). Signaal, 4-15. Geraadpleegd via https://www.sig-net.be/uploads/artikels_signaal/artikel_smog_signaal_97_2016.pdf

Chelsea Depoorter
Bot, H., van den Bogaerde, B. (2013). Doven zijn ook anderstaligen. In H. Bot, B. van den Bogaerde (red.), Taalbarrières in de zorg. Over tolkenbeleid en tolken met beleid (pp. 107-115). Assen: Van Gorcum.

Hanne
Loose, I. (2007). De toepassing. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. (red.), Ontwikkeling van GSM-applicatie voor de Euroscope CE via Bluetooth (pp. 30-59).

Justine
VAPH-kennismakingscentrum (2017). Oplossingen om te communiceren voor personen met een stem-, taal- of spraakstoornis. Geraadpleegd op 9 november 2018. (pp.1-25) https://www.hulpmiddeleninfo.be/hulpmiddeleninfos/communicatie/kw_communicatie.pdf

Amber Leys
Ruiter, M et al. (2015). Afasie gespreksboek, van papier naar app. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 20, 151- 161.

Xantia Laflere
Margriet Heim (2016), Databank interventies langdurende zorg: beschrijving Communicatieve
Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners (COCP).
Utrecht: Vilans.

Jelena Rambour

Gosselinckx, M. (2015-2016). Ondersteunende en alternatieve communicatie. Ontwikkeling van een communicatiemiddel voor Jef. Geraadpleegd op 14 december ’18, op http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9349284