Basisteksten

De bedoeling van deze pagina is dat iedereen zijn bronvermelding van de basistekst hierin plaats, zodat we weten welke tekst iedereen heeft.

Rombouts, E., Maes, B., & Zink, I. (2016) Rol van begeleiders en leerkrachten in het gebruik van Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG). Signaal, 4-15. Geraagdpleegd via https://www.sig-net.be/uploads/artikels_signaal/artikel_smog_signaal_97_2016.pdf
Marie Landuyt

Bot, H. (2013). Taalbarrières in de zorg: Over tolkenbeleid en tolken met beleid. Assen: Van Gorcum.
Chelsea Depoorter

Hanne:
Loose, I. (2007). De toepassing. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. (red.), Ontwikkeling van GSM-applicatie voor de Euroscope CE via Bluetooth (pp. 30-59).