Vakjargon

Op deze pagina zijn trefwoorden en vakjargon terug te vinden rond het thema 'Alternatieve communicatie'.

Xantia Laflere

AAC
Anartrie
ASS
CCN
COCP
Consensus
Commitment
CP
Didactische settings
Dysartrie
EMB
Faciliteren
GMFCS
Implementeren
Intuïtief
Inventarisatie
NAH
OC
ODC
Potentiële repertoire
Revisie
Significant
Validiteit

Chelsea Depoorter

Audiodescriptie
Brailleschrift
Cochleair implantaat
Communicatiehulpmiddel
Laaggeletterdheid
Linguïst
Logopedist
Liplezen
Niet-technologische hulpmiddelen
Pictogrammen
Schrijftolk
Simultaan
Smog
Spreekkamer
Technologische hulpmiddelen
Teletolk
Tolk
Vlaamse gebarentaal
Vingerspellen
Zwelpapier

Marie Landuyt

Consistent
Directief
(OC-)implementatie
Inhoudswoorden
Manueel
Modelleren
(Taal)productie
Substantieel
Synchroon
Uitingslengte
Variabiliteit
Vocaliseren
Wegebben

Hanne Samyn
Blisssymbolen
Brailleschrift
EyeComm
Gebarentaal
Handbewegingen
Liplezen
Ondersteunende communicatie
S.M.O.G
Sociale media
Spraakcomputer
Tolk
Vertaler
Vingerspelling
Vocalisaties en grafische communicatie

Justine Tilleman

AAC
Augmentative en alternatiece communicatie

Audiodescriptie
Audiodescriptie is een wetenschappelijk manier om bepaalde kunstvormen zoals theater, opera en dans en mediaproducten zoals films, dvd's en televisie speciaal toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. 

Spraakcomputer
Computer aangepast zodat die alles kan voorzeggen voor doven.

Liplezen
Doven kunnen a.d.h.v. lippen te lezen weten wat de persoon in kwestie wil bedoelen.

Vingerspellen
Met je vingers een letter na doen die uiteindelijk een woord vormt.

Tolk
Een tolk is iemand die luistert naar een spreker en die zijn woorden mondeling, of in het geval van de tolk gebarentaal met gebaren, vertaalt voor degenen die de oorspronkelijke taal niet begrijpen.

Niet-technologische middelen
Middelen die als hulp worden gebruikt in de communicatie zonder dat een zekere technologie aan vast hangt. Bijvoorbeeld letterkaarten, gespreksboeken…

Technologische middelen
Middelen die als hulp worden gebruikt in de communicatie die wel vasthangt aan de technologie. Vb. Statische systemen, dynamische systemen..

Statische systemen
Bij een statisch systeem zijn de relaties tussen de eenheden en de structuur aan geen verandering onderhevig.

Dynamische systemen
Bij een dynamisch systeem wordt de invoer getransformeerd tot uitvoer, dit betekent dat de ingevoerde gegevens worden omgezet naar de te verstrekken informatie.

Gebarentaal
Aan de hand van gebaren een woord of een tekst uitleggen. Dit kan ook gebruikt worden bij een liedje of tv-programma.
Grafische communicatie
Grafische communicatie is een theoretisch-technische studierichting waarin alle aspecten van grafisch publiceren en multimediatoepassingen bestudeerd worden. 

Functiebeperking
Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of zintuiglijke handicap (bijvoorbeeld dwarslaesie, gehoorproblemen etc.) of van een chronische ziekte (bijvoorbeeld diabetes, ziekte van Crohn etc.). Veel vaker zijn dyslexie, autisme en psychische problemen zoals depressie de oorzaak van functiebeperkingen.

Amber Leys

Afasie
Gespreksboek
Spraakcomputer
Communicatieve intentie
Gesprekspartner
Heterogeniteit
Functionele communicatie
Geheugenfuncties
Interpersoonlijke variatie
Aanwijsboek
(Non-) verbale efficiëntie
Cognitieve cliëntkaratkeristrieken

Jelena Rambour

alternatief
communicatie
communcatiehulpmiddelen
communicatieapps
complexiteit
doelgroepen
gedepersonaliseerd
inconsistent
internationaal
logopedie
personen met een handicap
personen in armoede
personen van allochtone afkomst